ergänzende Texte

Alles will strömen

Ziehe weiter mit dem Fluss, der ewig strömet

Wasser, Wasser, Lebensquell

Flussklang, Flussklänge durch das Land

Floating on the rivers

Deep inside is a holy river

I hupf in den Lech

Lauschen, rauschen

Lech-Song

Wildabächle